bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy placówki

 Organami Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie są:
- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
Zadania i kompetencje Organów określone są w Statucie Szkoły - Dział II Zarządzanie szkołą www.zsrik.org/pliki/stszk_2012.pdfOpublikował: Barbara Tomaszewska
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Barbara Tomaszewska
Dokument z dnia: 19.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 952